Činnosť SBS

Prioritou našej spoločnosti je, aby bezpečnostné služby, ktoré poskytujeme zákazníkom, mali požadovanú kvalitatívnu úroveň, riešili maximálnu bezpečnosť chráneného záujmu pri minimalizácii bezpečnostných rizík s primeranými nákladmi, zodpovedajúcimi výške rizika a nasadených prostriedkov. Ku každému klientovi, či konkrétnemu objektu pristupujeme individuálne a komplexne riešime bezpečnostný problém s nevyhnutným právnym, administratívnym a technickým servisom. Naša spoločnosť využíva dokonalý tok informácií, vlastných i externých vysoko kvalifikovaných pracovníkov.

Služby, ktoré poskytujeme pre Vašu bezpečnosť

Stavebná činnosť

Sme stavebná firma, ktorá od roku 2007 pôsobí v oblasti realizácie pozemných stavieb. Zameriavame sa na výstavbu developerských projektov, železobetónových skeletov, obytných a administratívnych stavieb.

Stavby realizujeme najnovšími materiálovo technologickými postupmi a vlastnými odbornými kapacitami. Naším usilím je aj investícia do neustáleho sa vzdelávania a zdokonaľovania technológií. Veríme, že skĺbením týchto vlastností dosiahneme očakávaný výsledok a budeme schopní zaručiť kvalitu práce.

Množstvo realizovaných projektov a spokojných klientov nám dáva možnosť hrdo sa hlásiť k pocitu z dobre vykonanej práce.

Referencie

Aukčná spoločnosť SOGA

Retail Value Stores, a.s.

Kastner + Ohler dpol. s r.o.

Skanska DS a.s.

ISTROMEX, a.s.

BUG AluTechnic , GmbH

STRABAG s.r.o.

RTON Stabilizácie s.r.o.

Photon Engineering Slovensko s.r.o.

B.B.C. a.s.

Golden City Group

Kontakt

G.S.S. s.r.o.
Adresa: Ovsištské námestie 1
851 04 Bratislava 5
IČO: 36726427
Konateľ: Ožvolda Pavol
E-mail: gss@rainside.sk
Telefonický kontakt: +421 910 119 114
Číslo licencie: PS 001054